Pohrebná
architektúra


Staviame jednohroby, dvojhroby, detské hroby, urnové hroby, hrobky poschodové, dvojhrobky, ale aj rekonštruujeme staré hroby.

Dbáme na precíznosť rezania, brúsenia a opracovania kamene, aby sme dosiahli dokonalý výsledok.

Majstrovstvo z
prírodneho kameňa.

KAMPOL

>300 druhov
kameňa

Pri výrobe náhrobných pomníkov je možné využiť rôzne druhy prírodného kameňa, ako je mramor, žula, travertín alebo pieskovec. Každý kameň má svoje špecifické vlastnosti a farby.

35 typov
písma

Náhrobné písma predstavujú dôležitý prvkov hrobového pomníka, ktorý nesie v sebe osobný charakter a význam. Precízne vyrezané písmená dodávajú hrobovému pomníku dôstojnosť a trvalosť

> 30 rokov
skúsenosti

Za túto dlhú dobu sme vytvorili množstvo jedinečných a dojemných náhrobných pomníkov, ktoré odrážajú osobnosť a dôležitosť každého zosnulého.

Doplnky
ku hrobom

Sú dôležitými prvkami, ktoré môžu oživiť a zdôrazniť dôstojnosť miesta posledného odpočinku. Tieto doplnky slúžia na výzdobu a osobné vyjadrenie úcty voči zosnulému.

ŠIROKÁ PONUKA

Samotná tvorba jednohrobov začína rezaním a opracovaním kamenných dosiek. Používame špecializované nástroje na vytvorenie hladkého a rovnomerného povrchu, aby boli náhrobné pomníky esteticky krásne a pôsobivé. Potom nasleduje vyrezávanie textu, symbolov, ornamentov a iných personalizovaných prvkov, ktoré zákazníci požadujú.

Dvojhroby sú špeciálnym miestom, kde môžu byť spoločne pochovaní dvaja blízki ľudia. Tieto hroby ponúkajú možnosť, aby zosnulí zostali spolu aj počas posledného odpočinku, a tak zostáva ich pamiatka spojená na večné časy. Dvojhroby majú špeciálne miesto v srdciach rodín a umožňujú im spolu si zachovať ich vzájomné spomienky a dedičstvo.

Urnové hroby sú miestami posledného odpočinku pre zosnulých, ktorí boli kremovaní a ich popol je uložený v urne. Tieto hroby poskytujú dôstojné a rešpektujúce miesto pre spomienku na zosnulých. Sú to miesta, kde rodiny môžu prichádzať na pietne chvíle, spomínať a uctievať svojich zosnulých.

Hrobky sú výnimočné miesta posledného odpočinku, ktoré slúžia pre viacero členov jednej rodiny. Hrobky poskytujú rodine súkromné a trvalé miesto na uchovanie spomienok a dedičstva svojich predkov. Ich dizajn a architektúra často odrážajú bohatú históriu rodiny a zároveň slúžia ako symbol jednoty a oddanosti medzi zosnulými.

Detské hroby sú neobyčajne smutnými miestami posledného odpočinku pre deti, ktoré nás opustili príliš skoro. Sú to miesta, ktoré v sebe nesú veľmi silné emócie a hlbokú bolesť rodín. Detské hroby často zdobí nevinnosť a nežnosť. Kvety, hračky a farebné dekorácie sú častými doplnkami, ktoré slúžia na vyjadrenie lásky a úcty.

Staré hroby často nesú osobitný význam a majú sentimentálnu hodnotu pre rodiny a komunitu. Pri rekonštrukcii starých hrobov je potrebné dbať na to, aby sa zachoval ich pôvodný charakter a estetická hodnota. Rekonštrukcia starých hrobov môže zahŕňať aj čistenie, opravy a výmenu poškodených častí.

Vzory hrobov

Ako je to
s materiálmi?

Na sklade disponujeme viac ako 300 druhov kameňa.
Typy kameňa: mramor, žula, travertín a pieskovec.

Ak nemáme vzor, ktorý sa Vám páči
vieme ho zaobstarať.

alt text

Naše realizácie

Klient na prvom mieste.

Našou spoľahlivou prácou a vysokou kvalitou materiálov, prác a služieb sa snažíme splniť všetky potreby klienta.